Posts Tagged With: kultūras stratēģija

Demokrātiska kultūrpolitika – pamats ilgtspējīgai attīstībai

eea grants logoVidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” ir izdevusi metodisko materiālu kultūras organizācijām, pašvaldību un valsts institūciju lēmumu pieņēmējiem un sabiedrībai „Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana: kultūra kā ilgtspējīgas attīstības faktors”.

Līdz šim kultūrpolitikas plānošanas dokumentu izstrādes pieredze Latvijas novados un republikas pilsētās ir visai maza un atšķirīga. Lielākajā daļā pašvaldību nav tieši kultūras jomas attīstībai paredzētu plānošanas dokumentu. Parasti novadu un pilsētu attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas vien atsevišķas prioritātes vai uzdevumi, kas saistīti ar kultūras dzīvi. Taču pilsētas un novadi nevarēs panākt ilgtspējīgu attīstību, ja stratēģiju veidošanā tiks ņemti vērā tikai dabas dotie resursi, pastāvošie tirgus modeļi, iedzīvotāju darba spējas un nodokļu maksājumi un netiks ņemts vērā sabiedrības “kultūras DNS”, ar ko tā identificējas un kas sekmē pašlepnuma un tālākās rīcībspējas veidošanos.

Turpināt lasīt

Categories: HARITAS jaunumi, Kultūras ziņas | Birkas: , , , , , | Komentēt

Pieejami semināru par kultūras plānošanu un kultūras stratēģijas izveidi materiāli

eea grants logoVidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” mājas lapā, sadaļā Noderīgi resursi ir publicēti semināru “Kultūras stratēģijas izstrāde”  un “Plānošanas dokumentu izstrāde, novērtēšana un datu vākšanas metodes. Kultūras kartēšanas un kultūras indikatoru loma” materiāli.

Turpināt lasīt

Categories: HARITAS jaunumi, Kultūras ziņas | Birkas: , , , , , , | Komentēt

Aicinām piedalīties seminārā par kultūras stratēģijas izstrādi

eea grants logoVidzemes kultūras un mākslas biedrība “Haritas” 2013.gada 29.oktobrī rīko semināru “Kultūras stratēģijas izstrāde”.

Semināra dalībnieki varēs iepazīties ar dažādiem kultūras plānu un stratēģiju veidiem, kultūras stratēģijas rakstīšanas fāzēm un stratēģijas pamatsastāvdaļām. Tiks pārrunāta kultūras attīstības plānošana Latvijā – līdzšinējā pašvaldību pieredze un diskutēts par iedzīvotāju un dažādu sabiedrības grupu, nevalstisko organizāciju iesaistīšana kultūras attīstības plānu izstrādē.

Turpināt lasīt

Categories: HARITAS jaunumi, Kultūras ziņas | Birkas: , , , , | Komentēt

WordPress.com blogs.