“Haritas” darbības atbalsta projekts

Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai

Projekts tiks īstenots Vidzemes plānošanas reģionā, lai veicinātu kultūras kā instrumenta pielietošanu demokrātijas un līdzdalības demokrātijas, kā arī kultūras tiesību īstenošanai. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros. 

Projekta rezultātā plānots veicināt informācijas apriti par NVO sektoru, uzlabot Vidzemes reģiona NVO kapacitāti un zināšanas, veicināt izpratnes veidošanos par pilsonisko līdzdalību, popularizēt brīvprātīgao darbu, izstrādāt informatīvos un analītiskos materiālus, kā arī ieviest virkni dažādu kultūras iniciatīvu un sociālos kultūras projektus.

Projekta īstenošanas vieta: Vidzemes reģions

Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 14.augusts – 2015. gada 31. janvāris

Projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts. Vairāk informācijas par EEZ Finanšu instrumentu un tā piedāvātajām programmām Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā http://www.sif.lv un http://www.eeagrants.lv, www.eeagrants.org.

2014. gads

Galvenie projektā plānotie pasākumi 2014. gadā:

 • NVO informācijas aprites nodrošināšana (12 informatīvās lapas) un 200 konsultācijas;
 • Pētījuma „Kultūras patēriņš Vidzemē: kultūras pieejamība un iedzīvotāju līdzdalība kultūras norisēs” īstenošana;
 • Darbs pie Vidzemes reģiona kultūras organizāciju sadarbības modeļa izstrādes;
 • Brīvprātīgā darba veicināšana un popularizēšana (40 brīvprātīgo piesaiste);
 • Kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte” popularizēšana un oficiāla tīkla reģistrēšanas iespēju izpēte, finanšu piesaiste tīkla darbībai;
 • 10 sociālo kultūras projektu izstrāde;
 • Organizācijas stratēģijas 2014.-2018. izstrāde, stratēģijas izstrādes ziedojumu piesaistei organizācijai pabeigšana;
 • Projekta publicitāte.

Realizētās aktivitātes veicinās: attīstītu vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai nevalstisko organizāciju darbībai; paaugstinās iedzīvotāju, neformālo grupu un sabiedrisko organizāciju līdzdalības efektivitāti politikas procesā pašvaldības, reģiona un centrālās valsts pārvaldes līmenī.

2014. gada darba programmas kopējās izmaksas ir 26 666,66 EUR, no kuriem   24 000, 00 EUR ir EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums.

Aktuālais projektā 2014.gadā:

2013. gads

Galvenie projektā plānotie pasākumi 2013. gadā:

 • NVO informācijas aprites un konsultāciju nodrošināšana;
 • Biedrības stratēģijas un darbības plāna izstrāde 2014. – 2018. gadam;
 • Materiālu „Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana”, „Demokrātiskā kultūra: tiesības uz kultūru un sabiedrības līdzdalība” un to ieviešanas semināru izstrāde;
 • Brīvprātīgā darba veicināšana, popularizēšana vietējā un starptautiskā līmenī;
 • Kultūras organizāciju sadarbības tīkla „Eiropas kultūras identitāte” paplašināšana un aktualizēšana;
 • Vidzemes reģiona kultūras organizāciju sadarbības modeļa izstrāde;
 • Sociālo kultūras projektu un iniciatīvu izstrāde un ieviešana;
 • Pilsoniskās līdzdalības ABC izstrāde;
 • Projekta publicitāte.

2013. gada projekta darba plāna īstenošanas kopējās izmaksas ir 9 273,03 LVL, no kuriem 90% jeb 8 345,73 LVL ir EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums.

Aktuālais projektā 2013.gadā:

SIF_EEZ_graf_mazs

Komentēt

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: