NVO Vidzemē

Nr. Organizācija Adrese E-pasts Tālrunis Kontakt – persona Nozare, mērķi
1. Biedrība „Latvijas – Igaunijas institūts” Valka, Beverīnas iela 3 laila [at] valka.lv, instituts [at] valka.lv 29158517, 64781193 Laila Ontensone Izglītība, kultūra
2. Biedrība „Jauniešu klubs „Pēda”” Semināra iela 27, Valka, LV-4701 romina.melnika [at] valka.lv 29472781 Romina Meļņika Veicināt radošu, saturīgu, uz personības attīstību orientētu Valkas pilsētas jaunieši darbību. Sekmēt jauniešu sadarbību valsts robežās un pārrobežu sadarbību – izglītības, zinātnes, kultūras, sporta, tūrisma u.c. sfērās. Papildināt jauniešu zināšanas organizatoriskajā, projektu plānošanas, realizācijas darbā.
3. Valka Rotari klubs Semināra iela 9, Valka 29181286 Lita Skrajāne Rotari biedri īsteno dažādus palīdzības projektus, atbalsta augstus profesionālās ētikas principus un veicina mieru un labu gribu visā pasaulē. Jauniešu apmaiņas projekti.
4. Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja Rīgas iela 26, Valka galina.sokolova [at] apollo.lv 64722261 Gaļina Sokolova Palīdzība, radošas nodarbības dažādām mērķauditorijām.
5. Biedrība „Atbalsts Valkas ģimenēm” Rīgas iela 11, Valka valkasgimenem [at] inbox.lv, ergeme [at] inbox.lv 64723237, 29234102 Ilze Leicāne Veicināt iniciatīvas, kas uzlabo ģimeņu, bērnu un jauniešu dzīves apstākļus Valkas pilsētā.
6. Biedrība „Valkas attīstībai” Valka valkasattistiba [at] inbox.lv Ainārs šķudītis
7. Pensionāru klubs „Zelta rudens” Valka 26715244 Brigita Pakule Mūzika, Rokdarbi, senioru nodarbinātība, kultūra.
8. Valkas Dāmu klubs Valka, Emīla Dārziņa 8 marite.magone [at] valka.lv 64722233, 29198900 Mārīte Magone Sieviešu apmācības un kultūras centrs.
9. Biedrība „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” Rīgas iela 35, Valka Valkas_ib [at] inbox.lv 29272534 Diāna Vītola Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.
10. Biedrība „Radošo ideju stacija” Ausekļa iela 46—7, Valka Ernests.libietis [at] valka.lv 26364249 Ernests Lībietis Atbalstīt un īstenot jaunatnes radošās izpausmes mūzikas un mākslas jomā; Veicināt reģionālo un pārrobežu sadarbību kultūras un mākslas jomā; Organizēt apmācības, nometnes un vasaras skolas pieredzes apmaiņai un radošai izaugsmei; veicināt alternatīvus jaunatnes atpūtas un nodarbošanās veidus; Piesaistīt valsts un ES savienības finansējumu radošām aktivitātēm un pieredzes apmaiņai.
11. Biedrība „Atbalsts Valkai” Seminara iela 29, Valka rogainisvaldis [at] inbox.lv Valdis Rogainis Sabiedrība, kultūra.
12. Fonds „Valkas pilsētas teātris”  Tālavas iela 7-22, Valka teatris [at] valka.lv 29423675 Aivars Ikšelis Fizisko un juridisko personu ziedoto naudu un citus fonda līdzekļus izlietot sabiedrības vajadzībām. Tuvināt dažādu tautību cilvēkus, iepazīstot vienam otru un pozitīvi novērtējot viņu savstarpējo atkarību, veidojot eiropeisku sabiedrību ar kultūras un izglītības palīdzību. Piedalīties starptautiskajās apmaiņas programmās, organizēt starptautiskus kultūras pasākumu projektus, atbalstīt izglītības, apmācības pasākumu projektus.
13. Valkas novada literārā apvienība Valka nor.munds [at] inbox.lv Normunds Rudzītis Dzejas pasākumi.
14. Biedrība „Traktorciems” Valkas pagasts, Lugaži traktorciems [at] gmail.com 26436525 Ance Empele-Andrējeva Kultūras pasākumi, labiekārtošana.
15. Valkas pagasta saieta nams „Lugažu muiža”  Lugažu Muiža, Lugaži, Valkas pag., Valkas nov kristine.ganina [at] valka.lv 64781373, 26319816 Kristīne Ganiņa Kultūra.
16. Turnas dāmu klubiņš Turna, Ērģemes pagasts, Valkas novads daigaturna [at] inbox.lv 26673551 Līvija Kreile, Daiga Ūdre Saturīga brīvā laika pavadīšana, rokdarbi, kultūra.
17. Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība „Ugunspuķes” Ausmas, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov. olgadaine [at] inbox.lv 29341775 Olga Daine Sabiedrības iniciatīvas.
18. Vijciema tautas nams Vijciema tautas nama jauniešu interešu klubs JUMC Valkas novads, Vijciems vita.berzina [at] inbox.lv 29386820 Vita Bērziņa Kultūra, jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
19. Valkas pilsētas kultūras biedrība E.Dārziņa 8, Valka, Valkas nov. Liga.lane [at] valka.lv 64707476, 22042722 Līga Lāne Veicināt kultūrvides sakārtošanu Valkā; atbalstīt tautas mākslas radošo amatierkolektīvu darbību Valkas pilsētā un Valkas reģionā; veicināt kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību sabiedrībai.
20. Biedrība „Atrodi laiku sev” Salaini, Zvārtavas pag., Valkas nov. pagrita [at] inbox.lv 26374145 Agrita Paulsone Kultūrizglītības un tūrisma vides veidošana, jaunrades un aktīvās atpūtas popularizēšana Zvārtavas pagastā, iesaistot dažādas sabiedrības ļaužu grupas.
21. Alūksnes un Apes Novada fonds Dārza iela 11, Alūksne /Brūža iela 1, Alūksne aluksnesapesfonds [at] gmail.com 64322236, 28642250 Dzintra Zvejniece Veicināt mērķtiecīgas labdarības attīstību, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas iedzīvotāju grupas, lai risinātu vietējās kopienas problēmas.
22. Biedrība „Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” Dārza iela 11, Alūksne /Brūža iela 1, Alūksne nvo_al [at] inbox.lv 64322236, 26185282 Veicināt iedzīvotāju iniciatīvas, sniedzot informatīvo un konsultatīvo atbalstu reģiona NVO, rosināt integrācijas procesus un aktivizēt brīvprātīgo kustību, kā arī veicināt sadarbību ar pašvaldībām, valsts iestādēm un privāto sektoru
23. Lauvu klubs „Alūksne” Pils iela 21, Alūksne/ O.Vācieša 2a, Alūksne 28305394 Radīt un veicināt saprašanās garu tautu vidū, organizēt sporta, kultūras pasākumus, aktīvi interesēties par sabiedrības pilsonisko, kulturālo, sociālo, morālo labklājību, veicināt tās attīstību.
24. Biedrība „Gaisiņš” Pils 60 – 1, Alūksne, LV-4301 gaisins [at] apollo.lv 64381677, 29125180, 29360500 Veicināt atvērtas, integrētas un demokrātiskas sabiedrības veidošanās procesus un rosināt sabiedrības interesi par zināšanu apriti un pieejamību, izmantojot informācijas apmaiņas tīklus.
25. Biedrība „Kultūras un izglītības centrs „Stili” Pils iela 74, ALŪKSNE lolita_v [at] inbox.lv 29412438 Lolita Vanaga Aktivizēt bērnu, jauniešu, pieaugušo iesaistīšanos tautas tradīciju izkopšanā un veidot mūsdienīgu vidi reģiona kultūrā un izglītībā.
26. Biedrība „Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris „Slieksnis”” Tirgotāju iela 16A-1, Alūksne/Brūža 7, Alūksne daiga.betere [at] zemgram.lv 64324331, 29101657 Daiga Bētere Attīstīt un popularizēt latviešu teātra mākslas, literatūras un kultūras tradīcijas Latvijā un ārzemēs.
27. Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas Alūksnes grupa Alūksne ineselei [at] inbox.lv 64322197 Bibliotekāra ētika, bibliotēku komplektēšana mūsdienu apstākļos.
28. Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācija Alūksne muzikas_skola [at] aluksne.lv 26461524, 64324172 Veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrības atbalstu mūzikas izglītībai.
29. Alūksnes rajona bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centrs „Saulstariņi” Helēnas iela 75A, Alūksne saulstarini [at] aluksne.lv 64323615, 26365264 Māra Podkalne Veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu invalīdu attīstību, integrēšanu sabiedrībā.
30. Latvijas Mākslas Medicīnas biedrība Juridiskā – Rīga, Ieriķu iela 29-58, Faktiskā – Alūksne branka [at] apollo.lv 64322308, 29392099 Veicināt jauna medicīnas virziena – mākslas medicīnas attīstību Latvijā.
31. Radošo mākslinieku klubs „Ritenis” Jāņkalna iela 14, Alūksne natalipo [at] inbox.lv 26555843 Popularizēt Ziemeļaustrumlatvijas māksliniekus un radošās aktivitātes Latvijā un citās valstīs.
32. Alūksnes amatizglītības atbalsta biedrība „Lotoss” Miera iela 4, Alūksne biedriba.lotoss [at] inbox.lv 28667772 Jānis Stankēvičs Atbalstīt amatizglītību. Attīstīt mākslinieku jaunradi, mākslas pieejamību. Saglabāt un popularizēt kultūras mantojumu.
33. Ģimeņu biedrība „Pie pavarda” Rūpniecības iela 4, Alūksne piepavarda [at] inbox.lv, kristinev [at] aluksne.lv 64322979 Kristīne Vimba Izglītot jaunās māmiņas par sievietes un bērna veselību, kā arī iesaistīt dažādās kultūras un labdarības aktivitātēs.
34. Biedrība „Alūksnes karavīru klubs” Lāčplēša iela 1, Alūksne imanfelds [at] yahoo.com 64307002, 29190897 Kultūra un hobiji. Sociālais darbs.
35. Biedrība “Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” Kultūras nams, Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes nov. alsviki [at] aluksne.lv 26567521, 28330421 Marina Ramane Kultūras attīstības veicināšana un atbalstīšana Alsviķu pagastā; Tautas tradīciju kopšana, pilnveidošana, nostiprināšana; Pagasta vēstures pētīšana, kultūrvēsturisko vietu sakopšana, popularizēšana; Labdarības pasākumu organizēšana; Pagasta jaunās paaudzes ieinteresēšana brīvā laika lietderīgā pavadīšanā, iesaistot dažādās aktivitātēs.
36. Alsviķu kultūras un mākslas veicināšanas biedrība Alsviķi, Alsviķu pag., Alūksnes novads 64354141 Starpnozares NVO, vizuālā māksla.
37. Biedrība “Nāc pretim” Tautas nams, Annas pag., Alūksnes nov. 26252091, 64354221 Veicināt sociālās un ekonomiskās aktivitātes attīstību, kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
38. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja atbalsta biedrība “OTTE” Salnas, Annas pag., Alūksnes nov. administracija [at] atesmuzejs.lv 29400393 Natālija Pomerance – muzeja vadītāja Godināt un popularizēt V.Ķirpa ieguldījumu Ates muzeja izveidē un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā ekspozīcijā “Vidzemes lauku sēta“, sekmēt Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja ilgtspējīgu attīstību; organizēt darbnīcas, nometnes, izglītības programmas kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšanai un prasmju apmācībai.
39. Alūksnes tautas nama skolotāju koris „Atzele” Brūža 7, Alūksne, Alūksnes nov. Una.aluksne [at] inbox.lv 29323161 Una Zadumina Kora kultūras kopšana
40. Apes attīstības atbalsta klubs Rūpniecības iela 15—4, Ape, Apes nov 26586917 Laura Pope Darbojas aktīvākās Apes pašvaldības sievietes. Regulāri tiek rīkotas lekcijas, izstādes, tikšanās.
41. Apes Jauniešu klubs “Sliedes” Skolas iela 4, Ape, Apes novads liene_abolkalne [at] inbox.lv 64307217 Liene Ābolkalne Jauniešu interešu pārstāvniecība un aizsardzība, īpašu uzmanību pievēršot, jauniešu izglītošanai un aktivizēšanai, jauniešu veselības un sociālā klimata uzlabošanai, jauniešu līdzdalības veicināšanai savas un vienaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kvalitatīva brīvā laika organizēšanai un jauniešu sociālās kultūras attīstībai, demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai, vides jautājumu risināšanai.
42. Biedrība „Radošo ideju centrs” Stacijas 28, Apes novads, Ape ric [at] ape.lv 29206995 Aiva Zīle Biedrība dibināta 2010.gadā ar mērķi popularizēt vietējo amatnieku darbus. Biedrībā apvienojušies individuālie mājamatnieki, kas realizē preci caur Dāvanu piekabi.
43. Biedrība „Ravels” Apes novads Inese Muceniece Ar savu darbību veicināt Gaujienas pagasta un, līdz ar to, Apes novada vispārējo attīstību, arī kultūras.
44. Biedrība pagasta attīstības grupa “Vireši” Apes novads, „Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu pag. unre [at] navigator.lv 64307311 Una Reķe Virešu pagasta attīstības veicināšana un atbalstīšana
45. Nodibinājums “Gaujienas Jāzepa Vītola fonds” Apes nov., Gaujienas pag., “Anniņas” 64381692 Audzināt augsti attīstītu muzikālo sabiedrību, kas spēj vērtēt tautu kultūrvēsturisko mantojumu, attīstīt un popularizēt latviešu kultūras vērtības, sekmēt Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma – arhitektūras, vēstures un kultūras pieminekļu saglabāšanu, īpaši Jāzepa Vītola mājas Gaujienā.
46. Biedrība “Ģimeņu apmācības un kultūras centrs” Kocēnu novads, Dikļu pagasts, “Straumes”, LV-4223
47. Vaidavas izglītības biedrība Skolas iela 1, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu novads 29296590, 29432176 Zeltīte Kaviere Veicināt demokrātiskas, pilsoniskas un uz mūžizglītības vērtībām balstītas sabiedrības attīstību. Biedrība organizē dažāda veida teorētiskas un praktiskas nodarbības.
48. Biedrība „Attīstība. Virzība. Izaugsme.” Imanta iela 7, Zilaiskalns, Kocēnu novads 29157158 Inese Stepena Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku iedzīvotājiem Zilākalna pagastā; attīstīt un pilnveidot radošas un pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot kultūras un sporta aktivitātes visām vecuma un dzimuma grupām; sociālās vides uzlabošana; veicināt uzņēmējdarbības attīstību; iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšana sabiedrības dzīves norisēs; atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas grupu darbu; veicināt mūžizglītības pasākumus.
49. Biedrība “REACHLUK” Kultūras iela 6—8, Zilaiskalns bergai [at] inbox.lv 64220878, 26158465 Labdarība, palīdzības sniegšana bērniem, to labklājības celšana un izglītības atbalstīšana, atbalsts ģimenēm. Bērnu dienas aprūpes centru darbība. Radošās aktivitātes.
50. Rūjienas amatnieku biedrība “Rūzele” Raiņa iela 3, Rūjiena tic [at] rujiena.lv 29464888 Guna Ķibere Apzināt un popularizēt dažādu amatu pratējus, sekmēt amatnieku un iedzīvotāju savstarpējo sadarbību, mūžizglītību un radošo izaugsmi, veicināt amatnieku uzņēmējdarbības attīstību, saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu un sekmēt tā nodošanu jaunajai paaudzei, motivēt cilvēkus veidot aktīvu sabiedrisko dzīvi, veicināt starptautisko sadarbību un pieredzes apmaiņu amatniecības jomā.
51. Biedrība „Oleru muiža” Oleru muiža, Jeru pag., Rūjienas nov. olerumuiza [at] inbox.lv 64230997, 29251565 Veicināt kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves aktivitātes Vidzemes lauku teritorijās.
52. Biedrība „Pieneņu pūka” „Klokuļļas”, Vilpulkas pag., Rūjienas nov. 64230912, 26207909 Apzināt lauku teritorijas iedzīvotāju vajadzības, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti-veicināt Vilpulkas pagasta teritorijā esošās vides un kultūrresursu efektīvu, ilgtspējīgu izmantošanu, mūžizglītības motivēšanu, sekmēt sabiedrības emocionālo un intelektuālo attīstību, veicināt radošo izaugsmi, aktivizēt pagasta teritorijā dzīvojošos iedzīvotājus, īpaši veicināt bērnos un jauniešos interesi par veselīga dzīvesveida priekšrocībām, veicināt mazākumtautību pilnvērtīgu iekļaušanos pašvaldības teritorijā notiekošajās iedzīvotāju aktivitātēs, radot vienādas iespējas ikvienam pašvaldības teritorijā dzīvojošam.
53. Biedrība „Rūvenietis” Valdemāra iela 5-1, Rūjiena ruvenietis [at] ruvenietis.lv 26381413, 29411202 Līga SiliņaIvars Zviedris Veicinot visas pasaules rūjieniešu diskusijas, saglabāt Rūjienas kultūrvēsturisko mantojumu un popularizēt Rūjienas vārdu pasaulē
54. Biedrība “Attīstības centrs “Baltās naktis”” Papardes, Ipiķi, Ipiķu pag., Rūjienas nov. 22044096 Apzināt lauku teritorijas iedzīvotāju vajadzības, uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti – veicināt Ipiķu pagasta teritorijā esošās vides un kultūrresursu efektīvu, ilgtspējīgu izmantošanu, mūžizglītības motivēšanu.
55. Biedrība “Mirkļu foto fabrika” Skolas iela 6, Rūjiena, Rūjienas nov. 29299065 Aigars Lapiņš Veicināt foto un video amatierus radošā darba attīstību, apvienojot fotogrāfus un video amatierus vienotā organizācijā.
56. Mākslinieku un amatnieku biedrība “Reālā Aptieka” Valdemāra iela 5—3, Rūjiena, Rūjienas nov. info [at] cilvekmuzejs.lv 29138875 Arnis Ozoliņš Popularizēt mākslinieciski un amatnieciski augstvērtīgu roku darbu, rūpēties par seno amatniecības tradīciju un pieredzes izzināšanu un saglabāšanu, veicināt radošo spēju izkopšanu, sekmēt sabiedrības radošo aktivitāti, veicināt atstumto sabiedrības daļu integrāciju.
57. Biedrība “Mūžizglītības atbalsta centrs “Iejava”” Muižnieki 2, Lode, Lodes pag., Rūjienas nov. Izzināt dabas un vēsturisko kultūras mantojumu, sekmēt tā attīstību un ilgtspējīgu izmantošanu latviskās dzīvesziņas un identitātes saglabāšanā, teritorijas tēla uzlabošanā. Veicināt aktivitātes, kas ļautu vērst plašumā amatniecību, rokdarbu tapšanu un popularizēšanu.
58. Biedrība “Rūjienas Ievas” Skolas iela 25, Rūjiena, Rūjienas nov. 28746744 Jevgēnija Pozņaka Aktivizēt Rūjienas novada sievietes kopīgam darbam pilsētas un novada sociālās, ekonomiskās un dabas vides uzlabošanai; iesaistīt sabiedrībā, celt pašapziņu sievietēm, kas noslēgušās no sabiedrības, izcelt sievietes lomu sabiedrībā dažādu paaudžu aspektā, ietekmēt Rūjienas pilsētas un novada sabiedrisko domu, izstrādāt un realizēt pasākumus un programmas, kas vērstas uz sabiedrības izglītošanos, aktivizēšanos, mērķtiecīgu brīvā laika izmantošanu, sociālās ekonomiskās un dabas vides uzlabošanu novadā.
59. Biedrība „Gaiviši” Senči 2—1, Endzele, Jeru pag., Rūjienas nov. Veicināt un atbalstīt sabiedriskās dzīves aktivitātes kultūrā, sportā un atpūtā.
60. Lauku sieviešu biedrība “Dzīne” Lieplejas, Lodes pag., Rūjienas nov. 28362011 Dzimumu līdztiesības veicināšana, sociālās spriedzes mazināšana laukos, veicināt Lodes pagasta iedzīvotāju pilnvērtīgu un radošu attīstību harmoniskā vidē.
61. Biedrība “Dabas Stūrīši” Stūrīši, Virķēni, Vilpulkas pag., Rūjienas nov. Veicināt un atbalstīt sabiedriskās dzīves aktivitātes kultūrā, sportā un atpūtā, veicināt radošo izaugsmi, aktivizēt pagasta teritorijā dzīvojošos iedzīvotājus, īpaši veicināt bērnos un jauniešos interesi par veselīga dzīvesveida priekšrocībām un vides aizsardzības problēmām.
62. Biedrība „Ķoņu kalna dzīves skola” “Ausekļi”, Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads ingunazukure [at] inbox.lv 64263779, 29176158 Agnese Auniņa – Linmeijere, Inguna Zukure Veicināt Ķoņu pagasta iedzīvotāju pilnvērtīgu un radošu attīstību harmoniskā vidē.
63. Biedrība “Lauvēni” Pagasta nams, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov. 64250901, 64268288 Biedrības mērķis ir īstenot jauniešu sociālo, kultūras, izglītības, veselības, atpūtas un sporta politiku.
64. Biedrība “Nurmu karaliste” Egles-22, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov. 26341430 Īstenot Nurmu un apkārtējo iedzīvotāju sociālo, kultūras, tūrisma, veselības, atpūtas un sporta politiku, iznesot Nurmu vārdu plašākā sabiedrībā, veicinot Nurmu iedzīvotāju labklājību un atbalstu dažādu pasākumu, darbību un programmu īstenošanā.
65. Biedrība ” Ziemeļ – vidzemes ģeoparks “ Jēči, Naukšēnu pag., Naukšēnu nov. 26527214 Izveidot un attīstīt Ziemeļvidzemes ģeoparku UNESCO ģeoparku programmas definētā izpratnē, lai saglabātu teritorijas ģeoloģisko mantojumu, to izmantotu vispusīgi izglītotu cilvēku veidošanai un teritorijas attīstībai, veicinātu ainavas un kultūras vērtību, kā arī dabas daudzveidības saglabāšanu.
66. Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” Rīgas iela 10, Valmiera biedriba.haritas [at] gmail.com 28395899 Solveiga Boicova Sekmēt sabiedrības sociālo, ekonomisko un politisko attīstību, rosinot tās līdzdalību ar kultūras un mākslas starpniecību.
67. Valmieras Amatnieku parka fonds Cēsu 20, Valmiera anita.bedrite [at] inbox.lv 29426161, 64223559 Anita Bedrīte Valmieras Amatnieku parka fonds, biedrības, amatniecība, amatnieku tirdziņš, amatnieku izstādes, amatnieku demonstrējumi, amatnieku namiņš, amatnieku parks, pasākumi, svētki Valmierā, starptautiskie amatnieku svētki, nevalstiskā organizācija, sabiedriskā organizācija, projekti.
68. Biedrība “Fonds-Skolai pie ezeriņa” Raiņa 3, Valmiera 64222443 Skolēnu iesaistīšana dažādos, arī ar kultūru  saistītos projektos.
69. Fonds “Iespēju tilts” Garā 10, Valmiera iespejutilts [at] gmail.com 29904159 Zita Gustavsone Mērķis ir veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu un uzlabotu sociālās labklājības celšanu, lai aktivizētu pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē personām ar invaliditāti un maznodrošināto personu grupai
70. Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne, Valmieras nodaļa Garā iela 10, Valmiera Laura Skrastiņa Jauniešu organizācija, kas strādā tieši jaunatnes mērķauditorijai, veicina ne tikai sociālās palīdzības sniegšanu un izglītošanu, bet arī iesaistās ar kultūru saistītos pasākumos.
71. Valmieras rajona vācu kultūras biedrība “LUCA” Lucas 2, Valmiera Rita.snepste [at] inbox.lv 29456899 Evija Roberta Pulcināt vācu valodas un kultūras interesentus paplašinot vācu valodas zināšanas. Vecināt latviešu – vācu kultūras sakarus
72. “Saulīte”, Valmieras rajona bērnu un jauniešu invalīdu biedrība Garā 10, Valmiera saulite_klubs [at] inbox.lv 64225497 Zita Gustavsone Nodrošina bezmaksas atbalstu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Dažādu izglītojošu un radošu nodarbību un nometņu organizēšana.
73. Nodibinājums „Valmieras novada fonds” Garā 10, Valmiera vnf [at] vnf.lv, ansis.berzins [at] vnf.lv 64281792, 20258200 Ansis Bērziņš Sekmēt vietējās kopienas izaugsmi, atbalstot vietējos iedzīvotājus no tādām sociāli mazaizsargātām grupām kā maznodrošinātās ģimenes, cilvēki ar invaliditāti u.c. un finansējot vai īstenojot sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas visdažādākajās jomās, piemēram, sociālajā sfērā, izglītībā, kultūrā, mākslā, amatieru sportā, novada vēsturē, vides aizsardzībā
74. Vidzemes augstskolas studentu apvienība Cēsu iela 4, Valmiera valde [at] va.lv Sporta un kultūras dzīves aktivitāšu organizēšana, interešu aizstāvība.
75. AISEC Valmiera Cēsu iela 4, Valmiera valmiera [at] aiesec.lv, gundega.vacere [at] aiesec.net 29792428, 22385532 Gundega Vācere Veicināt jauniešu potenciāla attīstību un iniciatīvu Vidzemes reģionā, iesaistīties kultūras aktivitātēs.
76. Valmieras novada fonda Jauniešu ideju laboratorija Garā iela 10, Valmiera laboratorija [at] vnf.lv 64281792, 27820430 Gundega Siliņa Kopienu filantropija, jaunatnes politika, brīvprātīgais darbs, labdarība, kultūra.
77. Biedrība “Caritas Madona”  Sales iela 31, Madona Labdarība, izglītības, kultūras, sporta, vides aizsardzības un garīgo vērtību integrēšana sabiedrībā.
78. Madonas čigānu kultūras biedrība “Brīvais vējš” Rīgas iela 11b, Madona 29809740 Jeļena Burkeviča Veicināt romu (čigānu) etnisko integrāciju Latvijas sabiedrībā
79. Biedrība „Mūžizglītība Gretēs” Madonas nov., Vestienas pag., “Gretes” 29450715 Biruta Nebare Mūžizglītība, kultūra
80. Biedrība „Vestienas kultūrvēstures mantinieki” Madonas nov., Vestienas pag., Vestiena, Nākotnes iela 2-8 agneseger [at] inbox.lv 28656624 Agnese Ģērķe Kultūras saglabāšana un aizsardzība, izplatīšana
81. Madonas grāmatu draugu biedrība Poruka iela 2, Madona 26015716 Veicināt novadnieku – izdevēju, autoru, mākslinieku apzināšanu un grāmatu, kā kultūrvēsturiskās vērtības – izdošana, izplatīšana un saglabāšana.
82. Politiski represēto apvienības Gulbenes nodaļa Gulbene, Brīvības iela 22 64472221 Saglabāt atmiņu skarbumu, aktīvi iesaistīties piemiņas pasākumos, kas saistīti ar tautas represijām, iekļauties apvienības rīkotajos pasākumos (konferencēs, salidojumos) un aktīvi līdzdarboties izvirzītajos uzdevumos un pasākumos, stāstīt jaunatnei par represijām, iesaistot jauniešus savos pasākumos.
83. Lizuma Tautskola Lizuma pagasts, „Akācijas”, Gulbenes novads kazumuzejs [at] inbox.lv 29492964 Vivita Ķepse Lizuma novada iedzīvotāju izglītošanas sistēmas sakārtošana un koordinēšana; iedzīvotāju pašapziņas celšana, paaugstinot viņu garīgo, ekonomisko un sociālo zināšanu pilnveidošanās iespējas; cilvēku ar īpašām un speciālām vajadzībām, maznodrošināto iedzīvotāju integrēšana sabiedrībā, kultūra.
84. Biedrība „52 franki” Gulbene 52franki [at] gmail.com 29359216 Uldis Boldāns Veicināt jauniešu politisko un sociālo līdzdalību Latvijā;   Nodrošināt visām sabiedrības grupām vienlīdzīgas iespējas saņemt dinamisku informāciju; Veicināt sabiedrības patstāvīgu un inovatīvu domāšanu, radošās aktivitātes un kultūra.
85. Cēsu Pils ģilde Baznīcas laukums 1, Cēsis gilde [at] cesis.lv 26667788 Sabiedrisks fonds, kura mērķis ir veicināt Cēsu pils izpētes un atjaunošanas darbus, rūpēties par Cēsu pilsētas un Cēsu pils vārda atpazīstamību, regulāri veicot visdažādākās mūzikas, arhitektūras un mākslas aktivitātes Cēsu pils kompleksā
86. Kultūras biedrība HARMONIJA Dzintara iela 7, Cēsis 64127178 Biedrība atbalsta, veicina un organizē Cēsu novada literātu darbu vākšanu un publicēšanu, literāru sarīkojumu organizēšanu
87. Fonoklubs Rīgas iela 47, Cēsis lauris [at] enhet.net 29119054 Lauris Sildniks Organizēt koncertus, izstādes, filmu vakarus, nodrošinot pastāvīgu vietu jauniešu radošajām izpausmēm. Jaunieši paši aktīvi līdzdarbojas pasākumu tapšanā un organizēšanā, tādējādi veidojot Cēsīs mūsdienīgu, eksperimentālu mākslas formu attīstības centru, kas padara pievilcīgāku dzīves vidi Cēsu pilsētas jauniešiem
88. Biedrība “Culturelab” L.Paegles iela 2D-26, Cēsis info [at] culturelab.com 26011102 Ilona Asare Veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus
89. Biedrība „Kultūr – vēsturiskās vides saglabāšanas biedrība” Cēsis, Zvirbuļu 17-59 kvsbcesis [at] gmail.com 26059361 Arsenijs šenroks Kultūra, vēsture, tradicionāla kultūra, starpnozares pētījumi. Biedrība nodarbojas ar Latvijas tradicionālas materiālas un nemateriālas kultūras izpēti un popularizēšanu.
90. Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe” Lenču iela 25—4, Cēsis sikroze [at] inbox.lv 29199870 Inese Roze Popularizēt latviešu tradicionālo kultūru un kultūrvēsturiskās vērtības, attīstīt starptautiskus kultūras sakarus, organizēt izstādes, koncertus, festivālus, izglītojošus pasākumus, seminārus, meistarklases, un citus publiskus pasākumus, organizēt starptautiskus kultūras apmaiņas projektus, tādējādi popularizējot Latvijas kultūru pasaulē un citzemju kultūru Latvijā.
91. Biedrība „ Art Cēsis” Egļu iela 4, Cēsis 29225402 Inese Ciekure Veicināt ilgtspējīgu sabiedrības garīgo, sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus
92. Biedrība “Cēsu Rotari klubs” Viesnīca “Kolonna Hotel Cēsis”, Vienības Laukums 1, Cēsis karlis.tomsons [at] inbox.lv 29230481 Kārlis Tomsons labdarība, sociālās problēmas, izglītība, kultūras un veselības veicināšana
93. Cēsu novada Jauniešu dome Cēsis, Raunas iela 4 jauniesudome [at] cesis.lv 26378035 Egita Gaile kultūra, jauniešu dzīve Cēsīs, Labdarība, Tolerance jauniešu vidū
94. Lauku sieviešu atbalsta grupa „Vaive” „Kaķukrogs”, Vaives pag. Cēsu nov dacech [at] inbox.lv 29278538; 26309685 Dace Čerkesova, Inga Andersone Kultūra, sievietes, starpnozaru jautājumi, izglītība
95. Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība Cēsis ldpab.cesis [at] inbox.lv 29196252 Vanda Gasiņa Vide, kultūrvēsture
96. Biedrība „Output” Kalna iela 10-2, Cēsis, Cēsu nov. marts [at] enhet.net 29137299 Marts Sildniks  Mūsu idejas un radošās izklaides galvenokārt tiks orientētas uz jauniešiem vecumposmā no 16 līdz 25 gadiem, kas ir tā saucamā „kritiskā grupa”, jo šajā vecuma posmā notiek aktīva indivīda socializācija.
97. Kultūras atbalsta fonds “Klēts” Emīla Dārziņa 3-4, Cēsis 29288607, 29230481 Veicināt Cēsu pilsētas kā starptautiski atzīta un nozīmīga kultūras centra tālāku attīstīšanos; atbalstīt novada kultūrvides attīstību; radīt un realizēt dažādus ar kultūru un sportu saistītus projektus.
98. Biedrības “Smiltenes Muiža” Smiltenes nov., Smiltenes pag., Kalnamuiža, “Kalnamuiža 10” kaspars.sturmanis [at] gmail.com 26372957 Kaspars Stūrmanis Saglabāt un attīstīt Smiltenes novada un pilsētas vēsturiskās un kūltūras vērtības.
99. Biedrība “Grundzāle 2010” Tilta iela 5, Grundzāle, Smiltenes nov. grundzale2010 [at] inbox.lv 26136763 Gints Kukainis  Rosināt pagasta iedzīvotājus aktīvai darbībai savā pagastā un veicināt kultūras procesu attīstību.
100. Biedrība “Spēkavots” Kultūras nams Palsmane Smiltenes novads birutemezale [at] inbox.lv 28349158 Celt lauku iedzīvotāju pašapziņu un sabiedrisko aktivitāti, veicināt ģimenes stabilitāti pilnvērtīgā un radoši attīstītā vidē.Tās darbība vērsta uz aktivitātēm, kuras saliedē un vieno dažāda vecuma iedzīvotājus, piedāvā interesantas mūžizglītības iespējas, rod risinājumus interesantai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai, uzlabo vides un dzīves kvalitāti.
101. Biedrība “Kultūrizglītība un Sports” Tautas nams, Blomes pag. Smiltenes nov. dobumi [at] inbox.lv 26229318 kultūra, Izglītība, Pilsoniskā sabiedrība un sports
102. Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība “Variņi” Oktobra iela 3A, Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov. 29471065 Veicināt lauku iedzīvotāju pilnvērtīgu un radošu attīstību harmoniskā vidē.
103. Biedrība „Vidzemes Varavīksne” Galdnieku iela 10, Smiltene, Smiltenes nov. 64774962 Mazākumtautību tiesību aizsardzība; mazākumtautību etniskās identitātes saglabāšana; mazākumtautību interešu pārstāvniecības un starpetniskā dialoga veicināšana.
104. Liepas sieviešu klubs«Brigita» Priekuļu novads Brigita Buša Senās prasmes, kultūra, izglītība.
105. Biedrības Sieviešu atbalsta, izglītības un kultūras centrs IEVA Priekuļu nov., Veselavas pag., “Viesturi” 29330807 Dace Kalniņa Dažādu kursu, izstāžu, sabiedriskopasākumu organizēšana, atbalsta sniegšana ģimenēm un bērniem.
106. Priekuļu novada kultūras un izglītības attīstības biedrība „Četri” Pļavas iela 2, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu nov. Baiba3roze [at] inbox.lv 26267601 Baiba Trinska Roze Veicināt Priekuļu novada kultūrvides attīstību. Rosināt iedzīvotāju līdzatbildību un sociālās aktivitātes sabiedrībā. Veicināt sabiedrības izglītību, kas aptver ne tikai visu līmeņu profesionālo izglītību, bet arī vispārēju sabiedrības izglītošanu kultūras un sociālajā jomā ikviena indivīda spēju un talantu izkopšanu mūžizglītības perspektīvā.
107. Rencēnu pensionāru biedrība „Sapratne” Valmieras iela 12, Rencēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov. 64268331, 26148136 Mērķis ir aktivizēt biedrības biedru iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē un sadarbībā ar Sociālās palīdzības dienestu, aizstāvēt pagasta pensionāru un citu biedrības biedru tiesības uz cilvēka pašcieņu, sadzīves apstākļu uzlabošanu un garīgās kultūras vajadzību apmierināšanu
108. Valmiermuižas kultūras biedrība Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Burtnieku novads Zane.kake [at] gmail.com 29334753 Zane Kaķe Veicināt kultūras tūrisma attīstību Valmiermuižā un tās apkārtnē.
109. Biedrība „Dziesmotā senatne” Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. 26590009 Dziedāšanas mākslās attīstīšana, ansambļu, kora mūzikas apgūšana un popularizēšana sabiedrībā gan Latvijā, gan ārvalstīs; tautas dziedāšanas tradīciju saglabāšana un attīstības veicināšana; Biedrības biedru vokālā izglītošana; visa veida mūzikas un mākslās veicināšana, popularizēšana un attīstīšana; lietderīgas brīvā laikā pavadīšanas organizēšana; cita sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz sabiedrības kultūras un izglītības veicināšanu īpaši lauku apvidos, bet tāpat arī pilsētā.
110. “Nītaures jauniešu nevalstiskā organizācija “Nītaureņi”” Ausekli, Nītaures pag., Amatas nov. msteins [at] inbox.lv 26590545 Mārtiņš šteins Dibināta, lai organizētu daudzpusīgas un daudzveidīgas sabiedriskās aktivitātes Nītaures pagasta un Amatas novada jauniešiem
111. Biedrība “Livonensis” Amatas novads indra [at] vesturiskiaktivs.lv 28339843 Indra Močane Biedri pašu rokām, galvām un spēkiem veido un attīsta Livonijas vēstures viduslaiku posmam atbilstošu aktivitāšu un dzīvesziņas centru – Geidānmuižu (Āraišos), pulcējot domubiedrus un īpašu nozaru speciālistus, ar mērķi – dzīvē skatīt un izbaudīt Livonijas viduslaiku muižas saimniecības ikdienas ritmu
112. Raiskuma izglītības un kultūras atbalsta biedrība “Kalēji K”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov. 26135650 Solvita Lodiņa Atbalstīt Raiskuma pagasta kultūras un izglītības dzīvi kopumā, organizējot dažāda veida pasākumus, labiekārtojot vidi, realizējot dažāda veida projektus.
113. Jauniešu biedrība „Dari un vari” Pārgaujas novads, Raiskuma pagasts Zane Pokkere Jauniešu iniciatīvas, kultūra.
114. Straupes pilsētas atdzimšanas biedrība Valdaines, Straupes pag., Pārgaujas nov. straupespab [at] inbox.lv 29247429 Normunds Broks Vēsturiskās Straupes pilsētas atjaunošana un vēsturiskā Idumejas novada saimnieciskās, sabiedriskās un politiskās dzīves, kā arī izglītības, kultūras un sporta aktivitāšu attīstīšana. Līdzīga rakstura aktivitāšu atbalstīšana citos Latvijas novados un pilsētās.
115. Biedrība „Straupes dzirkstelītes” Tautas nams-1, Plācis, Straupes pag., Pārgaujas nov. Antra Mārtiņjēkaba Veicināt dažādu iedzīvotāju grupu integrēšanos sabiedrībā, radot nepieciešamos apstākļus kopīgām izglītošanās, kultūras, veselības un brīvā laika pavadīšanas nodarbībām; radoši sevi pilnveidot, popularizēt aktīvu dzīvesveidu un vēlmi darboties kopā; atbalstīt, iespēju robežās, labdarības pasākumus un veicināt sabiedrības iesaistīšanos tajos; veicināt latviskās mentalitātes saglabāšanos sabiedrībā; seno rokdarbu tradīciju pārmantošana.
116. Biedrība “Gaujas plostnieki” Rīgas iela 11, Strenči, Strenču nov. 26563175 Izpētīt plostniecības attīstības vēsturi Latvijā; Apzināt, savākt materiālus par bijušajiem Latvijas plostniekiem un dot viņiem iespēju kontaktēties ar amata brāļiem citur pasaulē;Ar dažādu pasākumu un projektu palīdzību integrēt plostniecību mūsdienu sabiedrības kultūrā kā Latvijas kultūras mantojuma daļu; Ar biedrības aktivitāšu starpniecību iepazīstināt ar plostniecību Latvijā kā vietējos iedzīvotājus, tā arī ārvalstniekus; Organizēt un atbalstīt ar plostniecību saistītas sanāksmes, ceļojumus, studijas, pētījumus, pasākumus
117. Ziemeļ – vidzemes kultūrvēstures biedrība Valkas iela 16, Strenči, Strenču nov. 26535314 Aldis Liepiņš Apzināt, pētīt un popularizēt Ziemeļvidzemes kultūrvēsturisko mantojumu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, izzināt tā lomu Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrvēstures kontekstā; veicināt Ziemeļvidzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, iesaistot to aktīvā un mūsdienīgā apritē; izglītot sabiedrību, vairojot tās zināšanas un izpratni par Ziemeļvidzemes kultūrvēsturisko mantojumu, veidojot līdzdalības sajūtu un pozitīvu attieksmi.
118. Biedrība “šūpolēs” Gaujas iela 2, Strenči, Strenču novads biedriba.supoles [at] gmail.com Izglītības un kultūras attīstības veicināšana Strenču novadā”
119. Līgatnes jauniešu biedrība  Saules iela 9, Līgatne, Līgatnes nov. lienekrivena [at] gmail.com 67289073, 29109268 Liene Krīvena Mērķis – uzlabot pašiem savu dzīves kvalitāti Līgatnes novadā, iesaistot jauniešus. Izglītojošu, sportisku un citu publisku pasākumu organizēšana.
120. Biedrība „Mazsalacas attīstības projekti” Parka iela 30 – 61 Mazsalaca, Mazsalacas nov. map [at] biedribamap.lv 26 335 419 Liega Puķulauka Biedrības mērķi ir pilsoniskas sabiedrības stiprināšana, izglītības, kultūras veicināšana un vides aizsardzība Mazsalacā un tās apkārtnē.
121. Senioru biedrība „Atbalss” Rīgas iela 10, Mazsalaca, Mazsalacas novads 64251932, 29443266 Sarmīti Kauliņa Aizstāvēt pensijas un pirmspensijas vecumu sasniegušo iedzīvotāju sociāli ekonomiskās tiesības, garīgās un materiālās labklājības intereses. Iesaistīties novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Veicināt pilnvērtīgu un harmonisku dzīvi novadā.
122. Biedrība „Sēļu dāmu klubiņš” „Sēļu muiža”, Sēļu pagasts, Mazsalacas novads vijajaunzeme [at] inbox.lv 26160681 Vija Jaunzeme Organizēt dažādu apmācību kursus, radošas nodarbības; Apmācīt amatā pagastā dzīvojošās sievietes, pētīt bezdarba problēmas; Palīdzēt sievietēm adaptēties šodienas situācijā.
123. Nodibinājums “Ķenguru skola” “Ķenguri”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads iagp [at] inbox.lv 29463479 Ingūna Džiguna Maznodrošināto un lauku bērnu, jauniešu, studentu un jauno ģimeņu integrācijas un attīstības veicināšana un atbalstīšana, radošo spēju attīstīšana un popularizēšana, pašiniciatīvas sekmēšana.
124. Biedrība “Rūdolfa Blaumaņa Kultūr – Vēsturiskais Mantojums” “Braki”, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads biedriba.blaumanis [at] inbox.lv 26388620 Zinta Saulīte Atbalstīt un vispusīgi veicināt Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskā mantojuma pētīšanu, saglabāšanu, popularizēšanu un iesaistīšanu sabiedriskajā apritē.
125. Biedrība „Iespēju durvis” Lielupes, Trikātas pag., Beverīnas nov. 29431271 Daudzpusīgu personības pilnveidošanas, izglītības, mazās uzņēmējdarbības veidošanas un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana novada iedzīvotājiem, aktīvas un iesaistītas sabiedrības veidošana, ilgtspējīgas novada attīstības veicināšana, kultūras un radošas aktivitātes.
126. Biedrība „Brenguļu jauniešu dome” Kaimiņi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads brengulu_jd [at] inbox.lv 20083787 Linda Riba Jauniešu aktivitātes, kultūras pasākumi
127. Cesvaines Mākslinieku biedrība Pils iela 4, Cesvaine, Cesvaines nov. kristasulce [at] inbox.lv 28615694 Kristīne šulce Popularizēt, aktualizēt, apkopot un vizualizēt Cesvaines novada kultūras, vēstures, mākslas, arhitektūras un dizaina vērtības. Veikt inovāciju iesaistīšanu radošajos procesos. Piedāvāt radošās tālākizglītības iespējas Cesvaines pilsētā.
128. Biedrība „Izglītībai un kultūrai Cesvainē” Madonas 1, Cesvaine, Cesvaines nov. Līga Ozola Cesvaines novada iedzīvotāju izglītības, veselības, sociālās vides, sporta un kultūras dzīves pilnveidošana.
129. Biedrība “Cesvaines pūtēju orķestris” Cesvaines nov., Cesvaine, Peldu iela 4 Oļģerts Ozols Aktivizēt, pilnveidot un dažādot Cesvaines un apkārtējo novadu iedzīvotāju kultūras dzīvi un atpūtas iespējas, piesaistīt jaunus resursus, uzlabot Cesvaines pūtēju orķestra profesionālo līmeni, nodrošināt pūtēju orķestra tradīciju turpināšanu Cesvaines novadā.
130. Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība Krasta 3-7 Cesvaine, Cesvaines novads ckvb [at] inbox.lv Kultūras veicināšana
131. Cesvaines pensionāru biedrība “Mārtiņroze” Cesvaines novads, Cesvaine Rokdarbi, kultūras pasākumi
132. Biedrība “Pieaugušo attīstības projekts” 1. maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu nov. stivaraklani [at] latnet.lv 29640989 Staņislava Poče Mērķi ir apvienot iedzīvotājus un viņu ģimenes izglītībai, sabiedriskai darbībai, sabiedriskā labuma gūšanai un pašapziņas celšanai, veicināt sociālās atstumtības riska grupu integrāciju pilsoniskajā sabiedrībā, popularizēt veselīgu dzīvesveidu un kultūru, sekmēt biedru izaugsmi izglītojoties, piesaistīt finanses un enerģētiskus cilvēkus. Biedrība ir tendēta uz nepārtrauktu attīstību un savas kapacitātes celšanu.
133. Biedrība “Varakļōnīts” Jaunatnes iela 2, Varakļāni 26763085; 26725989 Aina Jaunzeme Materiālu vākšana un apkopošana Varakļānu muzejam; Varakļānu novada laikraksta “Varakļōnīts” izdošana; Varakļānu novada vēstures un aktuālu tagadnes notikumu atspoguļošana laikrakstā “Varakļōnīts”; Novada kultūrvēstures un izaugsmes apzināšana, lai izdotu grāmatu “Varakļāni un varakļānieši”, iesaistot entuziastus, kuri pašlaik nedzīvo Varakļānos; Plaša, daudzpusīga, sistemātiska iedzīvotāju ētiskā un estētiskā audzināšana, rīkojot morāli un kvalitatīvi augstvērtīgus kultūras un sporta pasākumus; Iespēju meklēšana tūrisma objektu un apskates izstrādei.
134. Biedrībai “Meirānieši” Skola, Meirāni, Lubānas novads meiraniesi [at] inbox.lv 64829636, 26482449 Dace Mežsarga Novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana; Visu paaudžu sadarbības veicināšana Meirānu Kalpaka pamatskolā.
135. Vides radošā darbnīca / Biedrība „Piebalgas ekoloģiska noturīgi pašpietiekama kopiena” Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads inese-leite [at] inbox.lv, nice.vide [at] gmail.com 26498881 Inese Leite Veicināt privātās un publiskās telpas sakārtošanu un mākslas ienešanu tajā, kvalitatīvas un radošas vides veidošana.
136. Vecpiebalgas novada biedrība “PLAUKSTA” Nēķins 1,
Taurenes pag., Vecpiebalgas novads
plauksta [at] gmail.com 26156288 Mārīte Mežale Jauniešu un pieaugušo neformālā izglītība;izglītojošu pasākumu organizēšana – nodarbības, semināri, vecāku sapulces, konkursi; atbalsta sistēmas izveide bērniem un pieaugušajiem krīzes situācijās; saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas ģimenēm un bērniem; nometņu organizēšana.

 

Datubāze aktualizēta projekta “Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” Nr.1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/234/97 ietvaros.

Projektu īsteno biedrība „Culturelab” sadarbībā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību„Haritas”. 92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu.

ESF-VK-SIF-ES-Krasains

Komentēt

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: