Demokrātiska kultūrpolitika – pamats ilgtspējīgai attīstībai

eea grants logoVidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas” ir izdevusi metodisko materiālu kultūras organizācijām, pašvaldību un valsts institūciju lēmumu pieņēmējiem un sabiedrībai „Demokrātiska kultūrpolitikas veidošana: kultūra kā ilgtspējīgas attīstības faktors”.

Līdz šim kultūrpolitikas plānošanas dokumentu izstrādes pieredze Latvijas novados un republikas pilsētās ir visai maza un atšķirīga. Lielākajā daļā pašvaldību nav tieši kultūras jomas attīstībai paredzētu plānošanas dokumentu. Parasti novadu un pilsētu attīstības plānošanas dokumentos ir iekļautas vien atsevišķas prioritātes vai uzdevumi, kas saistīti ar kultūras dzīvi. Taču pilsētas un novadi nevarēs panākt ilgtspējīgu attīstību, ja stratēģiju veidošanā tiks ņemti vērā tikai dabas dotie resursi, pastāvošie tirgus modeļi, iedzīvotāju darba spējas un nodokļu maksājumi un netiks ņemts vērā sabiedrības “kultūras DNS”, ar ko tā identificējas un kas sekmē pašlepnuma un tālākās rīcībspējas veidošanos.

Metodiskais materiāls izveidots ar mērķi dalīties zināšanās un apkopot dažādu kultūrpolitikas speciālistu viedokļus, lai parādītu, ka ikviens iedzīvotājs var līdzdarboties, lai palīdzētu izstrādāt sava pagasta, novada vai pilsētas kultūras stratēģiju, kas savukārt nodrošinātu ilgtspējīgu vietējās sabiedrības attīstību.

Materiālā apkopoti Dr.art.Baibas Tjarves, Dr.sc.soc. Andas Laķes, Mg.art. Agneses Hermanes un Mg.art. Ilonas Asares raksti un ieteikumi par kultūrplānošanu, kultūras stratēģijas izveidi, kultūras indikatoriem, vietējo kopienu, iedzīvotāju iesaistīšanos, un citiem stratēģiskai un demokrātiskai kultūrpolitikai būtiskiem jautājumiem.

Metodiskais materiāls  ir pieejams šeit.

Materiāls tika sagatavots Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” projekta “Kultūra kā instruments demokrātijas un līdzdalības demokrātijas un kultūras tiesību īstenošanai” ietvaros. Vairāk par projektu un līdz šim projektā īstenotajām aktivitātēm var lasīt šeit. 

Projekta īstenošanu atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts. Vairāk informācijas par EEZ Finanšu instrumentu un tā piedāvātajām programmām Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā http://www.sif.lv un http://www.eeagrants.lv, http://www.eeagrants.org.

SIF_EEZ_graf_mazs

Categories: HARITAS jaunumi, Kultūras ziņas | Birkas: , , , , , | Komentēt

Ziņu izvēlne

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: