Noslēdzies projekts Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā

Jūlijā noslēdzies projekts „Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā”, ko deviņus mēnešus realizēja biedrība Culturelab sadarbībā ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību Haritas. Projekta mērķis bija palielināt nevalstisko organizāciju līdzdalības kapacitāti kultūrpolitikas veidošanā un kultūras pakalpojumu sniegšanā Vidzemes reģionā.

Projektā izstrādātie materiāli bez maksas pieejami interneta vidē ikvienam interesentam – interneta portālā „Kultūra un Attīstība” www.culturelab.com un www.haritas.lv .

Ir izveidota Vidzemes kultūras NVO datu bāze – Vidzemē ir apzinātas vairāk kā 130 dažāda profila nevalstiskās organizācijas, kas, kā uzsver projekta vadītāja Ilona Asare savā publikācijā „Kultūra reģionos neuzplauks bez sabiedrības kultūras iniciatīvām”: „Kopumā šīs organizācijas nodrošina līdzdalības iespējas kultūrā samērā lielam iedzīvotāju skaitam, bet ne vienmēr tiek ņemtas vērā un ir pamanāmas oficiālajos kultūras attīstības plānos, ja tādi pašvaldībās vispār tiek veidoti.” (skat. https://biedribaharitas.wordpress.com/2013/06/21/kultura-regionos-neuzplauks-bez-sabiedribas-kulturas-iniciativam/) Ar publikācijām varēja iepazīties arī Vidzemes laikrakstos „Liesma” un „Druva”.
NVO datu bāze pieejama: https://biedribaharitas.wordpress.com/kulturas-organizaciju-datubaze/nvo-vidzeme/

Pētījumā “Salīdzinošs pētījums par organizacionāliem modeļiem plašai sabiedrības līdzdalībai reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā un citās ES valstīs” (http://culturelablv.files.wordpress.com/2009/04/lidzdalibaregionos.pdf) raksturota kultūrpolitikas pārvaldība Latvijā, sabiedrības līdzdalības mehānismi, stratēģijas un taktiskie paņēmieni. Unikāli dati ir apkopoti, veicot Latvijas kultūras NVO elektronisko aptauju, un tās rezultāti ir iekļauti šajā pētījumā, kā arī aplūkoti  veidi, kā panākt, lai pašvaldības kultūras nozari uzskatītu par nozīmīgu vietējās attīstības resursu.

Projektā tika veicināta sadarbība starp kultūras NVO Vidzemē un citās Eiropas valstīs, pārņemot pozitīvo pieredzi un kopīgi iestājoties par aktīvu kultūras līdzdalību Eiropā ar Eiropas starptautiskā sadarbības tīkla AMATEO un Lielbritānijas/Īrijas asociācijas Voluntary Arts palīdzību. Ar šo organizāciju pieredzi un darbību iepazinās Vidzemes NVO pārstāvji pieredzes apmaiņas braucienā (https://biedribaharitas.wordpress.com/2013/01/24/projekta-brauciena-rezultati-lielbritanijas-amatiermakslas-asociaciju-pieredze/).

Projekta ietvaros 20 Vidzemes kultūras nevalstiskās organizācijas varēja iegūt jaunas zināšanas par kultūras organizāciju stratēģisko vadību, komandas darba vadīšanu un brīvprātīgo iesaisti, darbu ar auditoriju, projektu izstrādi un finansējuma piesaisti, kultūras sociālajiem un ekonomiskajiem argumentiem.

Apkopojot dalībnieku novērtējuma anketas par apmācībām, bijām gandarīti par pozitīvajām atsauksmēm un ierosinājumiem turpmākajam darbam.

No semināra dalībnieku atsauksmēm:

  •  Liels, liels, liels paldies par kursiem – apbrīnojama (labā nozīmē) sadarbība starp 2 organizācijām (Culturelab un Haritas). Lieliski pasniedzēji un organizatori!
  • Izcilas lektores! Ļoti zinošas savā jomā, ar praktisko pieredzi, atvērtas visiem jautājumiem
  • Izsmeļoša informācija. Mūsdienīgi un noderīgi praktiskie piemēri. Produktīvs darbs grupās. Sirsnīgs paldies!
  • Vēlētos vēl vairāk dzirdēt par citu biedrību darbību un rīkotajām aktivitātēm.
  • Būtu labi, ja varētu apmācības rīkot vietās, no kurām lielākais dalībnieku skaits.

Ar saviem iedvesmas stāstiem – kultūras notikumiem, kas īpaši izdevušies un ar kuriem ir pamats lepoties, nevalstisko organizāciju vadītāji dalījās projekta noslēgumā organizētajā konferencē „Kultūra kā Vidzemes reģiona attīstības pamats. Nevalstisko organizāciju loma radošu pārmaiņu īstenošanā” Konference tika rīkota kā noslēguma pasākums pusgadu ilgajam projektam par reģionālo kultūras nevalstisko organizāciju aktīvu līdzdalību vietējās kultūrvides veidošanā. Konferencē tika runāts par kultūras ietekmi uz dzīves kvalitāti reģionos, dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījuma rezultātiem par sabiedrības līdzdalību reģionālās kultūrpolitikas veidošanā Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm. Ar konferences rezultātiem un priekšlikumiem detalizētāk var iepazīties mājas lapā www.culturelab.com   

Projektu kopumā varam uztvert kā veiksmes stāstu, jo tajā izdevās likt pamatus Vidzemes kultūras NVO ieinteresētībai turpmākajā sadarbībā, savstarpēji iepazīties, definēt nozares aktualitātes un problēmas, kā arī iezīmēt ceļus to risināšanai.

Projekta „Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” 92.07% finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību programmas apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros, ko administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.ESF-VK-SIF-ES-Krasains

 

Categories: HARITAS jaunumi, Kultūras ziņas, NVO jaunumi | Birkas: , , , , , , , | Komentēt

Ziņu izvēlne

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: