Kultūra reģionos neuzplauks bez sabiedrības kultūras iniciatīvām

Redzamākie kultūras kopēji reģionos ir pašvaldību kultūras nami, bibliotēkas un muzeji. Tomēr lielu un nozīmīgu darbu veic tieši nevalstiskās kultūras organizācijas – biedrības un asociācijas, sabiedriskie fondi, kas aktivizē un iesaista vietējos iedzīvotājus unikālos, tikai vietējai kultūrvidei raksturīgos pasākumos.

Vidzemē ir apzinātas vairāk kā 130 nevalstiskās organizācijas (NVO), kuru darbības profils ir ļoti dažāds – dažas ir aktīvas starptautiskā līmenī, organizējot starptautiskus plenērus vai festivālus, dažas orientējas uz iedzīvotāju iesaistīšanu vietējās kultūrvēstures izzināšanā un novada tradīciju saglabāšanā, citām izteikta ir sociālā nozīme – kopā būšana un vietējās sabiedrības stiprināšana caur kultūras radošām aktivitātēm. Kopumā šīs organizācijas nodrošina līdzdalības iespējas kultūrā samērā lielam iedzīvotāju skaitam, bet ne vienmēr tiek ņemtas vērā un ir pamanāmas oficiālajos kultūras attīstības plānos, ja tādi pašvaldībās vispār tiek veidoti.

Bieži vien tieši NVO izceļas ar radošam idejām, netradicionālu pieeju, lielu aizrautību un uzņēmību. Tomēr no blakus apstākļiem un projektiem atkarīgā darbība apgrūtina šo organizāciju ilgtspēju. Bieži vien organizācijas atkarīgas vienīgi no atsevišķām personībām, kuru interesei apsīkstot, apstājas arī organizācijas darbība.

Lai palīdzētu NVO sekmīgi darboties ilgākā laika posmā, dodot savu ieguldījumu reģionu kultūrvides bagātināšanā, biedrības „Culturelab” un „Haritas” izveidoja projektu kultūras NVO atbalstam Vidzemē. Projekta ietvaros 20 Vidzemes kultūras nevalstiskās organizācijas varēja iegūt jaunas zināšanas par kultūras organizāciju stratēģisko vadību, komandas darba vadīšanu un brīvprātīgo iesaisti, darbu ar auditoriju, projektu izstrādi un finansējuma piesaisti, kultūras sociālajiem un ekonomiskajiem argumentiem. Visi apmācību materiāli tika apkopoti „Kultūras NVO rokasgrāmatā”, kas publicēta mājas lapā http://www.culturelab.com un ir brīvi pieejama visiem interesentiem.

NVO pārstāvji bija gandarīti par iespēju ik mēnesi tikties, apmainīties idejām un uzklausīt kolēģu pieredzi par to, kā ar organizatoriskām problēmām tiek galā citos novados, lai rezultātā ieceres tomēr īstenotos un notikušie kultūras pasākumi sagādātu prieku un gandarījumu sev un citiem.

Ar saviem iedvesmas stāstiem – kultūras notikumiem, kas īpaši izdevušies un ar kuriem ir pamats lepoties, nevalstisko organizāciju vadītāji dalījās projekta noslēgumā organizētajā konferencē „Kultūra kā Vidzemes reģiona attīstības pamats”. Tajā nevalstisko organizāciju pārstāvji pulcējās kopā ar pašvaldību kultūras darbiniekiem, lai runātu par to, kā uzlabot savstarpējo sadarbību, izsakot priekšlikumus pašvaldībām par sadarbības uzlabošanu. No pašvaldībām gaidīts tiek atbalsts – ne vienmēr finansiāls, dažkārt atbalsts var būt organizacionāls vai vismaz morāls. Katrā ziņā NVO ir pietiekami daudz ideju un spēju, lai sadarbībā ar kultūras namiem, muzejiem un bibliotēkām uzrunātu plašāku sabiedrības daļu, sniedzot iespēju līdzdarboties kultūrā arī tiem, kas varbūt nav regulāro kultūras apmeklētāju pulkā.

Vidzemes plānošanas reģions savukārt tika aicināts ieviest Vidzemes kultūras balvu, ko ik gadu varētu pasniegt izcilākajiem kultūras pasākumiem un māksliniekiem Vidzemē, tādējādi veicinot reģiona kultūras daudzveidības un kvalitātes uzlabošanos. Valsts jaunās kultūrpolitikas „Radošā Latvija” izstrādātājiem tika adresēti priekšlikumi par NVO interešu ņemšanu vērā, organizējot dažādus publiskā finansējuma konkursus, nodrošinot līdzvērtīgu pieeju ārējiem finanšu avotiem.

Projekta „Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” 92.07% finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību programmas apakšaktivitātes „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros, ko administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Papildus informācija:

Ilona Asare

Tel. 26011102. E-pasts: ilona@culturelab.com

www.culturelab.com

ESF-ES-logo-kras-liels

Categories: HARITAS jaunumi, Kultūras ziņas, NVO jaunumi | Birkas: , , , , | 1 komentārs

Ziņu izvēlne

One thought on “Kultūra reģionos neuzplauks bez sabiedrības kultūras iniciatīvām

  1. Atpakaļ ziņojums: Noslēdzies projekts Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā | biedribaharitas

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: