Projekta brauciena rezultāti: Lielbritānijas amatiermākslas asociāciju pieredze

Projekta “Reģionālo kultūras NVO aktīva līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā un īstenošanā” ietvaros Vidzemes kultūras nevalstisko organizāciju pārstāvjiem 2012.gada 7.-11.novembrī bija iespēja viesoties amatiermākslas veicināšanas organizācijās Lielbritānijā, lai iepazītos ar ilglaicīgi pastāvošu organizāciju darba metodēm, kas veicinājušas pilsoniski aktīvas kultūras aktivitātes.

Vizītes mērķis bija uzsākt regulāru starptautisku sadarbību un nodrošināt Latvijas kultūras NVO līdzdalību starptautiskajos sadarbības tīklos. Delegācijas pārstāvji – Ilona Asare (Culturelab), Solveiga Boicova (Haritas), Elīna Kalniņa (Livonensis) un Egija Abaroviča (VIP Gauja) tikās ar „Making Music” un „Voluntary Arts Network” pārstāvjiem.


„Making Music” (MM) organizācija tika izveidota jau 1935.gadā Lielās ekonomiskās depresijas laikā, kad amatieru mūzikas grupas un kori cīnījās par to pastāvēšanu. Organizācija iestājās par mūzikas izglītības attīstību un valstisku atbalstu dažādām mūzikas biedrībām. Pašreiz federācijā ir ~3000 biedri – dažādu žanru mūzikas grupas, ansambļi un kori. Šo grupu mūziķi netiek profesionāli algoti, darbība balstīta uz brīvprātīgu izvēli apgūt mūziku un nodot šo prasmi tālāk citiem.

making-music

„Making Music” saviem biedriem sniedz dažāda veida atbalstu amatierkolektīvu vadības un koncertdarbības nodrošināšanai. Tās ir gan konsultācijas autortiesību un finanšu piesaistes jautājumos, gan atbalsts kopīgu projektu īstenošanai, izdevīgu apdrošināšanas nosacījumu iegūšana. Biedriem ir pieejama interneta Mūzikas banka, kur var meklēt notis; datu bāzē var atrast savai grupai skolotāju vai savam iecerētajam koncertam komponistu, kā arī noskaidrot, kur tuvākā apkārtnē var iznomāt nepieciešamos instrumentus. Svarīga MM funkcija ir sava sektora pārstāvība politikā, amatiermūzikas lobēšana, pārliecinot politiskos lēmumpieņēmējus par amatiermuzicēšanas nozīmi iedzīvotāju labklājības celšanā. Apkopojums pa resursiem, kas pamato muzicēšanas ietekmi uz iedzīvotāju labklājību, pieejams organizācijas mājas lapā.

MM Londonas nodaļas vadītāja Sesīlija Teilore iepazīstināja ar biroja darbību, uzsverot, ka organizācija lielā mērā balstās uz brīvprātīgo darbu. Jurisprudences, mārketinga un finanšu speciālisti brīvprātīgi konsultē organizācijas biedrus – dažādu jomu mūzikas kolektīvus. Tādējādi uz brīvprātības principa tiek veikti ne tikai praktiski, organizatoriski uzdevumi, bet tiek nodrošināta iespēja biedriem bez papildus maksas gūt konsultācijas, kas prasa zināšanu ietilpīgas kompetences un tirgū maksā salīdzinoši dārgi.

Delegācija vienojās ar „Making Music”, ka abas puses –mūzikas biedrības no Latvijas un Lielbritānijas būtu ieinteresētas organizēt gan savstarpējus pieredzes apmaiņas projektus, gan kultūras apmaiņas pasākumus, organizējot biedrību koncertus otrā valstī. „Making Music” apstiprināja savu interesi piedalīties šādu projektu koordinēšanā, nodrošinot savstarpēju kontaktu veidošanos starp Latvijas un Lielbritānijas amatiermūzikas kolektīviem.

„Voluntary Arts network” (VAN) darbojas Lielbritānijā un Īrijā un aptver ne tikai mūzikas jomu, bet arī citas amatiermākslas jomas – amatniecību, teātri, deju, literatūru, glezniecību u.c. Šī organizācija līdzīgi kā to dara MM arī sniedz atbalstu amatiergrupu vadītājiem, tās mājas lapā pieejama datu bāze ar apmācībām, grupu nodarbībām visā valstī, ļaujot interesentiem atrast sev piemērotu nodarbošanos. Organizācija ir veidojusi daudzas publikācijas par sabiedrības ieguvumiem no iedzīvotāju aktīvas līdzdalības kultūrā, tai skaitā ir publicēti pētījumi, kas apliecina, ka aktīva līdzdalība amatiermākslā sekmē pilsoniskās sabiedrības veidošanos. VAN biedriem ir pieejams plašs materiālu klāsts par to, kā labāk vadīt savu amatiermākslas, ietverot tīri praktiskus padomus grupu (http://runningyourgroup.org/).
Tā kā Latvijā līdzīga veida asociāciju darbība un kooperēšanās pagaidām ir maz izteikta, tad no Lielbritānijas piemēra var daudz mācīties.

VAN ir arī starptautiskā sadarbības tīkla AMATEO (European Network for Active Participation in Cultural Actitivities) biedrs. AMATEO iestājas par iedzīvotāju aktīvu līdzdalību kultūrā. Latviju šajā sadarbības tīklā pagaidām neviena organizācija nepārstāv, bet šī būtu laba iespēja starptautiskās sadarbības izvēršanai asociācijai Latvijā, kas pārstāvētu pietiekamu lielu skaitu amatiermākslas kolektīvu vai kultūras centru, kas kalpo kā mājvieta amatiermākslas kolektīvu darbībai.

ESF-VK-SIF-ES-Krasains
Papildus informācija:

Ilona Asare,

ilona@culturelab.com

Categories: HARITAS jaunumi, NVO jaunumi | Birkas: , , , , , , | Komentēt

Ziņu izvēlne

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

WordPress.com blogs.

%d bloggers like this: