Valmieras jauniešu organizāciju pēcpusdienā sniegtas interesantas kultūras idejas

20. septembrī Valmieras pilsdrupās norisinājās pasākums „Valmieras jauniešu organizāciju pēcpusdiena”, kurā piedalījās arī Vidzemes kultūras un mākslas biedrība „Haritas”. Ikvienam interesentam atraktīvā veidā tika dota iespēja iepazīties ar Valmieras jauniešu organizācijām.

Tika secināts, ka par organizāciju darbībām pirms šī pasākuma zināja maza daļa apmeklētāju. Tas izceļ pasākuma vērtību un ieguldījumu organizāciju un neformālo grupu aktualizēšanā un atpazīstamības veicināšanā.
“Jauniešu organizāciju pēcpusdiena” parādīja, ka kopīgi pasākumi dažādām jauniešu organizācijām un jauniešiem ir vajadzīgi arī turpmāk, lai veicinātu gan savstarpējo sadarbību, gan līdzatbildību par apkārt notiekošo, kā arī, lai veiksmīgāk iesaistītu organizāciju aktivitātēs apkārtējo sabiedrību, īpaši jauniešus.

Biedrība „Haritas” piedāvāja iesaistīties interesantā un atraktīvā „zeķu” aktivitātē, kurā bija iespējams atsvaidzināt savas bērnības atmiņas, kas saistītas ar tēlniecību un plastalīnu. Jaunieši tika aicināti arī izteikt savu radošo kultūras ideju. Apkopojot iesniegtās idejas, tika secināts, ka jaunieši Valmierā vēlas redzēt un apmeklēt dažādus piesaistošus pasākumus un aktivitātes. Dominē vēlme pēc teātra aktivitātēm, piemēram, Valmieras Drāmas teātra un aktieru iesaistīšana jauniešu apmācībās par performancēm, Teātra skolas izveide sadarbībā ar VDT, teātra dienas un brīvdabas teātra izrādes. Tika izteiktas vēlme, lai būtu vairāk jauniešu un bērnu koncertiem, festivāliem, spēļu un sporta dienām. Kā netradicionālākas idejas tika minētas – zīdaiņu sporta spēles, ielu mākslinieku pasākums (dziedātāji, gleznotāji, dejotāji, utt.), mūzikas dienas, sporta dziesmu un deju svētki, flashmobi, kā arī pavāru skolas izveide, kur var iet mācīties interesantu ēdienu gatavošanu. Izteikta vēlme arī no jauniešu organizāciju pārstāvja puses – organizāciju vadītāju kopīga ekskursija un draudzības vakars.

Valmieras jauniešu organizāciju pasākumu organizēja Valmieras jaunatnes centrs „Vinda” sadarbībā ar jauniešu organizācijām. Vidzemes kultūras un māklsas biedrība „Haritas” aktivitātēs iesaistījās Kultūras ministrijas atbalstītā projekta „Vienotai un pilsoniskai Vidzemei” ietvaros, tiek realizēts LR Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju atbalsts integrācijas jomā” ietvaros.

Agnese Grunte
Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” projektu vadītājas asistente

Categories: HARITAS jaunumi, Kultūras ziņas, NVO jaunumi | Birkas: , , , , | Komentēt

Ziņu izvēlne

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: